คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยดีเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนา…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยดีเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพิจารณารางวัลนาไก (Nagai Award Thailand 2022) ในงานประชุมวิจัยนานาชาติประจำปีทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 จำนวน 3 รางวัล (สาขาเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (Pharmacy Practice/Social and Administrative Pharmacy) จำนวน 1 รางวัล และสาขาเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) จำนวน 2 รางวัล)
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มกราคม 2566 และสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่ QR code ประชาสัมพันธ์
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.