ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 …

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น
วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อการอบรม
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2565
>> องค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพร
>> สารประกอบฟีนอลิกและการทดสอบกลุ่มสาร
>> สารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์และสเตียรอยด์และการทดสอบกลุ่มสาร
>> สารกลุ่มอัลคาลอยด์และการทดสอบกลุ่มสาร
>> การทดสอบสารกลุ่มอื่น ๆ เช่น สารกลุ่มคูมาริน แอนทราควิโนน
>> การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง
>> การหาปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกรวมฟลาโวนอยด์รวม แทนนินรวม
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2565
>>ทดสอบกลุ่มสารสมุนไพรตัวอย่าง
อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท
Link ลงทะเบียน
https://bit.ly/Registration-Essential-Substances-in-herbs

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.