ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการเงิน “วางแผนเกษียณมีสุข” วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 66 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ห้อง 401 อาคาร 80 ปี …

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการเงิน
“วางแผนเกษียณมีสุข”
วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 66 เวลา 13.30-15.30 น.
ที่ห้อง 401 อาคาร 80 ปี https://forms.gle/VqnpkNDf7d2cKvpD8

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.