ขอเชิญร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. * ผ่…

ขอเชิญร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
* ผ่านทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
รับชมผ่าน LIVE ถ่ายทอดสด ได้ที่…
FB: Chulalongkorn University
https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity
FB: สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF-156870528077687


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
.
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
13.00-16.00 น.
ผ่านทางออนไลน์
.
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่านสามารถรับชมผ่าน LIVE ถ่ายทอดสด ได้ที่…
FB: Chulalongkorn University
https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity
FB: สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF-156870528077687

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.