ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ …

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.