ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง Course No. 4.1 : Pro…

ขอประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง
Course No. 4.1 : Process Validation Principles
(หลักสูตรด้าน Process Validation ขั้นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่..
https://www.ce.pharm.chula.ac.th/event/course-no-4-1-process-validation-principles/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.