กิจกรรม HYDE PARK วันที่ 29 มีนาคม 2566

กิจกรรม HYDE PARK วันที่ 29 มีนาคม 2566
การแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 16.00 – 17.30 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.