[การเลือกตั้งสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2565] 🌟 จบกันไปแล้วสำหรับการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ในนามของสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาส…

[การเลือกตั้งสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2565]

🌟 จบกันไปแล้วสำหรับการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ในนามของสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ขอชื่นชมทุกท่านที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยมา ณ ทีนี้

☘️ สำหรับผลการเลือกตั้ง หากมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ทางสโมสรจะทำการแจ้งให้ทุกคนทราบโดยเร็วที่สุด

#PSUCU65election 🎊

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.