📣📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣 ขอเชิญสมาชิกสมาคม RAPAT เข้าร่วมการอบรมเรื่อง Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ …


📣📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣

ขอเชิญสมาชิกสมาคม RAPAT เข้าร่วมการอบรมเรื่อง Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ RA ปี 2565
เพื่อให้ ผู้ที่ทำงาน RA เข้าใจบทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ กรอบสมรรถนะวิชาชีพ RA (Regulatory Competency Framework) ตามโครงการ STARx

จัดในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท

(โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สมาคมระบุด้วยค่ะ)

โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 สค. นี้

รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน

จำนวน CPE ที่ได้รับ 5.5 หน่วยกิต

สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfltfYS7dfg1tmhJZtVLBin2eKRreBt9J-FPjx98ZJptHrnRA/viewform

หรือ QR code ที่ให้ไว้บนโปสเตอร์ ที่แนบมานี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.