สภาเภสัชกรรมขอแจ้งเตือนร้านยาทุกแห่ง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค การขายยาอันตรายจะกระทำได้เมื่อมีเภสัชกรอยู่ประจำร้าน การขายย…


สภาเภสัชกรรมขอแจ้งเตือนร้านยาทุกแห่ง
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค การขายยาอันตรายจะกระทำได้เมื่อมีเภสัชกรอยู่ประจำร้าน การขายยาอันตรายโดยผู้อื่นถือเป็นฝ่าฝืนพรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม มาตรา28

กรณีตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่อย. ได้ออกตรวจร้านยาไม่พบเภสัชกรและร้านจำหน่ายยา allergin ซึ่งเป็นยาอันตรายต้องจ่ายและส่งมอบโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเท่านั้น จึงได้แจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้ทำผิดต่อไป

ดังนั้นผู้ที่มิได้เป็นเภสัชกรจะไม่สามารถจ่ายยาอันตรายแก่ผู้บริโภคได้

ทั้งนี้บทลงโทษของผู้กระทำผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน3หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.