วันนี้คือวันเภสัชกรโลก 25 กันยายน ของทุกๆปี คือ วันเภสัชกรโลก( World Pharmacist Day ) ทั่วโลกให้ความสำคัญกับวิชาชีพ “เภสัชกร” …


วันนี้คือวันเภสัชกรโลก
25 กันยายน ของทุกๆปี
คือ วันเภสัชกรโลก( World Pharmacist Day )
ทั่วโลกให้ความสำคัญกับวิชาชีพ “เภสัชกร”
สร้างความตระหนักรู้ข้อมูลด้านยาผ่านบทบาทเภสัชกร
________________________
___________________
_______________
__________
______
___
_

ธีมวันเภสัชกรโลกประจำปีนี้ คือ
“Pharmacy Strengthening Health Systems
เภสัชกรสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ”

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเภสัชกรโลก และร่วมอัพเดทความรู้ใหม่ๆสำหรับเภสัชกรได้ที่ เพจ Thailand Pharmacy Congress and world Pharmacists day
สร้างสรรค์โดย เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย – PAT

#วันเภสัชกรโลก
#WorldPharmacistsDay2023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.