วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สภาเภสัชกรรม และ Japan International Cooperation Agency (JICA) เลขาธิการสภาเภสัชกรรม (ดร.ภก.นพดล อัจจิม…


วันที่ 9 ธันวาคม 2565

สภาเภสัชกรรม และ Japan International Cooperation Agency (JICA)
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม (ดร.ภก.นพดล อัจจิมาธีระ) ประชาสัมพันธ์สภาเภสัชกรรม (ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร)
และดร.ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล

ให้การต้อนรับทีมวิจัยจาก JICA นำโดย ดร.ภก.สุรศักดิ์ สุนทร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือเรื่อง ความร่วมมือพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ หรือ กลับมาอุบัติใหม่

#สื่อสารองค์กร
#ประชาสัมพันธ์
#สภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.