มาอีกแล้ว โอกาสแสดงผลงาน สำหรับน้องนิสิตนักศึกษา เภสัชกรสายอุตสาหการ กับ โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2022 …

มาอีกแล้ว โอกาสแสดงผลงาน สำหรับน้องนิสิตนักศึกษา เภสัชกรสายอุตสาหการ กับ โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2022 (IPIC 2022)

อ่านรายละเอียดFโครงการ พร้อม download ใบสมัครได้ที่
http://tipa.or.th/tipa/home/pages_post.php?news_key=62ea0c635f06b&isCate=11

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.