ฟรี สมาชิกTIPA เท่านั้น ประชุมวิชาการ เรื่อง Digital solutions for the pharmaceutical industry วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สถานที่จั…

ฟรี สมาชิกTIPA เท่านั้น ประชุมวิชาการ เรื่อง Digital solutions for the pharmaceutical industry วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
click ดู agenda พร้อมลงทะเบียนได้ที่
http://tipa.or.th/tipa/register/register.php?trnid=96

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.