ประชาสัมพันธ์ ค่ะ บริษัท โอนิแมกซ์ จำกัด ร่วมกับ 🤝ผู้ผลิต Dupont – IFF Pharma Solutions ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี 🎯🎯Topic : …

ประชาสัมพันธ์ ค่ะ
บริษัท โอนิแมกซ์ จำกัด
ร่วมกับ 🤝ผู้ผลิต Dupont – IFF Pharma Solutions

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี

🎯🎯Topic : Solutions for chewable tablets and effervescence tablets

Speaker : James Du, APAC Technical Manager, IFF Pharma Solutions

Time: Aug (one)(six)th,
10:00 – 11:00AM
(Thailand time)
สัมมนาภาษาอังกฤษ

Agenda:📝📝
• Co-processed MCC (Avicel®) for Chewable
Tablets
• High performance lubricant (Alubra®) for Effervescent Tablet Formulation

Register Now:🖋🖋📌📌
https://teams.microsoft.com/registration/Mb-pokT8XEKm0jrpN5Vz6g,875HgiLSsUe64vaxhk-ROg,S9ABnSjjgk6BHFgBQgnvpw,BCprrZ3kBUqBxe79Q-Wn8Q,RzlXj3gBQkuTjuYeUnVojA,4e8AZe90yU6X_rRf6JdsOA?mode=read&tenantId=a2a9bf31-fc44-425c-a6d2-3ae9379573ea

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.