ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาwebinar 8 จาก 14.00 น เป็น 13.00 น ขออภัยที่ทำให้ไม่สะดวก และสำหรับผู้ที่ลืมลงทะเบียน สามารถ click ท…

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาwebinar 8 จาก 14.00 น เป็น 13.00 น
ขออภัยที่ทำให้ไม่สะดวก
และสำหรับผู้ที่ลืมลงทะเบียน สามารถ click ที่ link ได้เลย

https://zoom.us/webinar/register/WN__boGirItQGWSjqs9-UnzwQ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.