ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษ และ รางวัล บัตร สตาร์บัค จากการเข้าร่วมฟัง Webinar 10 / 2022 เรื่อง Sanitary process val…

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษ และ รางวัล บัตร สตาร์บัค จากการเข้าร่วมฟัง Webinar 10 / 2022 เรื่อง Sanitary process valves & instruments in water/steam system วันพุธที่ 8 มิถุนาน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. และร่วมตอบคำถามในระหว่างการฟังบรรยาย

ปรากฎว่า สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ทำให้มีการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับรางวัล เกินจากที่ประกาศในห้อง webinar
ซึ่งช่องทางการติดต่อรับรางวัล ขอให้ท่านผู้มีสิทธรับรางวัล ติดต่อที่ Line คุณวสันต์โดย scan qr code ในรูป

บางท่านอาจจะได้บัตรสตาร์บัคมากกว่า 1 ใบ เพราะตอบถูกตอบเร็วตอบมาทุกข้อ

รายชื่อผู้ที่ตอบถูก 5 อันดับแรก Quiz 1
[email protected] ขนิษฐา
NITTIMA RAYAKAEW ภญ. นิชธิมา ระย้าแก้ว_GHP
[email protected]
[email protected]
[email protected] สิรินดา

รายชื่อผู้ที่ตอบถูก 5 อันดับแรก Quiz 2
[email protected] ณัศธัม
[email protected] นภวัศ
[email protected] ภก. ปิติชัย ธีระวิกสิต [email protected]
[email protected] คณิศร เดชพิสุทธิธรรม
[email protected] ประภานิช แสนติ๊บ

รายชื่อผู้ที่ตอบถูก 5 อันดับแรก Quiz 3
[email protected] นภวัศ
wannisa srichamnong วรรณิศา ศรีจำนงค์
[email protected]
[email protected] สุชาภา
[email protected] Sasiwimon Jaisaard :

รายชื่อผู้ที่ตอบถูก 5 อันดับแรก Quiz 4
[email protected] กันติศา เสร็จกิจ :
[email protected] คณิศร เดชพิสุทธิธรรม
[email protected] Sasiwimon Jaisaard :
[email protected] ประภานิช แสนติ๊บ
NITTIMA RAYAKAEW ภญ. นิชธิมา ระย้าแก้ว_GHP

รายชื่อผู้ที่ตอบถูก 5 อันดับแรก Quiz 5
[email protected]
[email protected] ณรงค์ศักดิ์
[email protected] สุชาภา
[email protected] ชาติปิติ สันตอาจหาญปรีชา
[email protected] อภิวันทน์ สายวงศ์ –

รางวัลพิเศษ ตอบถูกครบทั้ง 5 quiz
[email protected] ณรงค์ศักดิ์
Ratchawan Srirach รัฏญ์ชวัลย์ ศรีราช

รางวัลพิเศษ ตอบถูก 4 quiz
[email protected] ชาติปิติ สันตอาจหาญปรีชา
[email protected] คณิศร เดชพิสุทธิธรรม
[email protected]
[email protected] ศิรินภา เซี่ยงหลิว

สรุปรางวัลบัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท
[email protected] ขนิษฐา
NITTIMA RAYAKAEW ภญ. นิชธิมา ระย้าแก้ว_GHP
[email protected]
[email protected]
[email protected] สิรินดา
[email protected] ณัศธัม
[email protected] นภวัศ
[email protected] ภก. ปิติชัย ธีระวิกสิต [email protected]
[email protected] คณิศร เดชพิสุทธิธรรม
[email protected] ประภานิช แสนติ๊บ
[email protected] Sasiwimon Jaisaard
[email protected] สุชาภา
[email protected]
[email protected] ณรงค์ศักดิ์
[email protected] ชาติปิติ สันตอาจหาญปรีชา
[email protected] อภิวันทน์ สายวงศ์
Ratchawan Srirach รัฏญ์ชวัลย์ ศรีราช
[email protected] ศิรินภา เซี่ยงหลิว
wannisa srichamnong วรรณิศา ศรีจำนงค์
[email protected]
[email protected] กันติศา เสร็จกิจ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.