คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์…


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 3)
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.