ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สภาเภสัชกรรมขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกเภสัชกร ผู้สนใจงานประชุม”เภสัชกรรมแห่งชาติ” งานสำคัญระดับสากล งานมี วัน…


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
สภาเภสัชกรรมขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกเภสัชกร
ผู้สนใจงานประชุม”เภสัชกรรมแห่งชาติ” งานสำคัญระดับสากล
งานมี วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566
เวลา 08:30 – 16:15 น.
ณ ไบเทค บางนา
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีบางนา ใช้ทางออกประตู 1 จะพบกับทางเดินเชื่อม Skywalk ไปยังบริเวณชั้น 2 ไบเทค บางนา
_____________________
____________
______
_

“เพราะการเป็นเภสัชกร .. เป็นแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต”
Born to be live long pharmacists
เราจึงไม่ควรหยุดเรียนรู้นวัตกรรม,องค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
_
_____
___________
_____________________

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน (นิสิต,นักศึกษาเภสัชศาสตร์) จาก 19 สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ผ่านทางเครือข่าย PSAT: สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย – สนภท. อันประกอบด้วย …
1. สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. สโมสรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
12. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
13. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
15. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
16. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เข้าร่วมงานประชุมนี้ วิชาการด้านเภสัชกรรมของประเทศไทย เรื่องใหม่ๆ
อาทิเช่น
– Synthetic Biology และ API ตัวใหม่ ความหวังของอุตสาหกรรมยาของไทย
– AI, ChatGPT ผู้ช่วยสุดอัจฉริยะแห่งยุค Workshop สอนให้เช้าใจง่ายเหมือนจับมือทำ
– ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับเภสัชกรไทยในต่างประเทศ เปลี่ยนมุมคิด ปรับตัว ให้ทันสถานการณ์
– เกาะติดเทรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดโลกแบบอัพเดทที่สุดก่อนใคร
– เภสัชกร กับการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ

โดยวิทยากรแถวหน้าของวงการเภสัชกรรมไทย
1. ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
2. เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ
กรรมการบริษัท Pharm Connection Co., Ltd.
3. ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
4. รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต.
5. ภญ.ชฎา กาญจนสุวรรณ
Chattanooga, Tennessee, United States

ดำเนินรายการโดย … ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน (อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ)

.
.
คลิกลงทะเบียนด่วนก่อนเต็ม
👉 https://regist.pat.or.th/?r=register&project=66-03
***พิเศษสุด สำหรับ … นิสิต,นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานฟรี
สนใจ .. ติดต่อ ผ่าน In box เพจ “สภาเภสัชกรรม”
***ด่วน .. มีจำนวนจำกัด สำหรับโควต้านิสิต,นักศึกษาเภสัชศาสตร์

#งานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ
#วันเภสัชกรโลก
#WorldPharmacistsDay2023
#PharmacyCongress2023
#เป็นเภสัชกรเป็นแล้วเป็นไปตลอดชีวิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.