กรรมการสมาคมทุกท่านได้ยืนยันการไม่”แขวนป้าย”ในร้านยา ขอให้สมาชิกสมาคมทุกท่านที่เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาได้อยู่ในร้านตล…


กรรมการสมาคมทุกท่านได้ยืนยันการไม่”แขวนป้าย”ในร้านยา
ขอให้สมาชิกสมาคมทุกท่านที่เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาได้อยู่ในร้านตลอดเวลาทำการด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.