📣 📣 📣 ประชาสัมพันธ์ RAPAT CONNECT 4-66 Topic : Introduction Extedo eCZtD Management, learning with experts for e-submission จัดใ…

📣 📣 📣 ประชาสัมพันธ์ RAPAT CONNECT 4-66 Topic : Introduction Extedo eCZtD Management, learning with experts for e-submission จัดในวันที่ 27 กค เวลา 15:00-16:30 น.

สำหรับสมาชิก RAPAT เท่านั้น
สนใจลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 กค นี้ ค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชทะเบียน.