เรียนสมาชิก RAPAT ขอปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม RAPAT CONNECT 1-2566 และขอย้ายวันจัดงาน ไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 กพ.2566 เว…

เรียนสมาชิก RAPAT

ขอปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม RAPAT CONNECT 1-2566
และขอย้ายวันจัดงาน ไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 กพ.2566 เวลา 16:00-18:00 น.

คนที่ลงทะเบียน จะได้รับ อีเมล์คอนเฟิร์มพร้อมลิ้งค์เข้า Zoom ก่อน 2-3 วันประชุมค่ะ

พบกันนะคะ
คณะจัดงาน RAPAT CONNECT

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชทะเบียน.