อย่าพลาด! การประชุมวิชาการ RAPAT ครั้งที่ 3/2565 Regulatory Science Excellence for Quality Part Preparation ในวันศุกร์ที่ 22 กร…

อย่าพลาด! การประชุมวิชาการ RAPAT ครั้งที่ 3/2565 Regulatory Science Excellence for Quality Part Preparation ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-15:30 น. แบบออนไลน์ zoom นะคะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชทะเบียน.