Photos from วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย’s post

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566​​ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เรื่องสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.