📍📍📍ขอเชิญท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง “การประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของพืชกระท่อม เพื่อจัดทำมอโนกราฟด้านประสิทธิ…

📍📍📍ขอเชิญท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง
“การประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของพืชกระท่อม เพื่อจัดทำมอโนกราฟด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ” ผ่านระบบออนไลน์ใน วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.45 – 16.30 น.

1. กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมที่ https://forms.gle/QRssLLy4PT7xQSVKA

2. เอกสารประกอบการประชุม https://drive.google.com/drive/folders/1QbnxPiq
AH9RrkczerJFCtewz7c1F8lAi?usp=sharing

3. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting
https://us02web.zoom.us/j/82394948291?pwd=Q25UMlduSjFNdmdJdmcxNkhYYWh6QT09

Meeting ID: 823 9494 8291
Passcode: 28JAN

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.