เรียนท่านสมาชิกจุลสารฯ จุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับที่ 40(1) ตุลาคม 2565 มาแล้วค่ะ ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องของ “กระเทียมบ่มสกัด” และ “เห…


เรียนท่านสมาชิกจุลสารฯ
จุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับที่ 40(1) ตุลาคม 2565 มาแล้วค่ะ
ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องของ “กระเทียมบ่มสกัด” และ “เห็ดเผาะ อร่อยดีและมีประโยชน์” ค่ะ ฉบับนี้มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 4.5 หน่วยกิตค่ะ
สำหรับท่านสมาชิกที่เป็นเภสัชกรและมีรหัสเข้าทำบทความแล้ว สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ตาม Link นี้นะคะ
http://www.medplant.mahidol.ac.th/cpe/login.php
ท่านใดที่สนใจเป็นสมาชิกสามารถสมัครทาง online กันได้ตาม Link นี้เลยค่ะ
http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp
เราส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะ ส่วนท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเตรียมรอรับตัวเล่มได้ที่บ้านได้เลยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.