ชุดความรู้เกี่ยวกับกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

รวบรวมหนังสือจากการจัดความรู้กัญชา โดยเภสัชกร เพื่อ เภสัชกร
http://www.thaihealthconsumer.org/news/km-cannabis/?fbclid=IwAR2b3tOCDXf_UCbKPMllxN6gHTjsEPkxUm9-O-IABD0JY7M4EQEKjdxpdXM


สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาฯ-สสส. ได้จัดทำโครงการจัดการความรู…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.