ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพ…

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพรทั้ง 11 คนด้วยค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.