ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจงานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร สมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษางานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ด…

ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจงานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร สมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษางานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.