การเสวนาวิชาการ บัวบก พันธุ์ศาลายา 1 โอกาสสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย

LIVE!!… เสวนาวิชาการ ’บัวบก พันธุ์ศาลายา 1 โอกาสสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย’
.
📌 รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube: https://youtu.be/8stoVhR6OM8
.
จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชสมุนไพร.