Photos from วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย’s post

เสร็จสิ้นไปแล้วครับ webinar ครั้งที่ 5 ของปี Theme Cardiology
ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณ วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (Great Eastern Drug Co., Ltd) ที่สนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับ

รอบหน้าเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้ว รอติดตามได้เลยครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.