Photos from วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย’s post

เสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับ live ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับยา paxlovid โดยความร่วมมือของสภาเภสัชกรรมและวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ ดร.ภญ.พรรณี ลีลาวัฒนชัย
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้

หากเภสัชกรหรือผู้สนใจท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ยา ประเด็นที่อยากให้มีการไขข้อข้องใจ สามารถเสนอแนะมาทางเพจวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย หรือ สภาเภสัชกรรมได้เลยครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.