🚨🚨 มาแล้ว webinar ครั้งที่ 5 ของปี Theme Cardiology มาในหัวข้อ Anticoagulation Therapy: Clinical Practice and Update ♥️♥️ ค…

🚨🚨 มาแล้ว webinar ครั้งที่ 5 ของปี Theme Cardiology มาในหัวข้อ Anticoagulation Therapy: Clinical Practice and Update

♥️♥️ ครั้งนี้มีความพิเศษ เราได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีประสบการณ์ด้าน anticoagulation clinic ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่านจะมาพูดเรื่อง Anticoagulation Stewardship โดย Nina Sivanawin Huynh
Clinical Assistant Professor Department of Pharmacy Practice, College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago.
อาจารย์จะบรรยายภาษาไทยนะครับ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ DOACs ที่กำลังฮิตในปัจจุบัน โดย รศ.ภญ.ดร.พรวลัย บุญเมือง
อาจารย์ประจำสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และมี industry symposium อยู่ในระหว่างการดำเนินการประสานงานครับ

📌วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ทาง Zoom meeting
➡️ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ link จาก comment หรือ QR code ของภาพ ได้จนถึง 20 ตุลาคม นี้
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย
– http://thaibcp.pharmacycouncil.org/
– อีเมล์ : [email protected]
– โทรศัพท์ : 0 2591 9992 ต่อ 8
– FB: m.me/thaibcp

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.