สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับเภสัชกรผู้สนใจสมัครฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มี…

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับเภสัชกรผู้สนใจสมัครฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2566” (ระยะเวลาฝึกอบรม 4 ปี)

ในสาขาวิชา: hematology/oncology, internal medicine, ambulatory care ซึ่งฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

พิเศษ !! สามารถลงทะเบียนเรียนพร้อมกับหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบําบัด” คณะเภสัชศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี)

รายละเอียดการรับสมัครสำหรับหลักสูตรเภสัชกรประจำบ้าน (4 ปี)
วันที่รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2565
กำหนดการสอบ : 30 มกราคม 2566
เว็บไซต์:http://thaibcp.pharmacycouncil.org

รายละเอียดการรับสมัครสำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง (1 ปี)
วันที่รับสมัคร : 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566
เว็บไซต์: https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/site/high_grad

ติดต่อสอบถาม
รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช
[email protected]

#KKUHigherGradDip #KKUPharmacyResidency #Higherx

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.