สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเภสัชกรที่สนใจ ร่วมฟัง Live และพูดคุยในหัวข้อเรื่อง “ไขข้อข้องใจของย…

สภาเภสัชกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเภสัชกรที่สนใจ ร่วมฟัง Live และพูดคุยในหัวข้อเรื่อง “ไขข้อข้องใจของยา paxlovid ในโควิด-19 “
วิทยากรโดย ภญ.พรรณี ลีลาวัฒนชัย ว.ภ.(เภสัชบำบัด)
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(เภสัชกรเฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อ)

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น ที่เพจสภาเภสัชกรรม

#สภาเภสัชกรรม
#เภสัชกร
#COVID19
#Paxlovid
#live

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.