สถาบันหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครหลายสาขา ติดต่อ ผศ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา…

สถาบันหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครหลายสาขา ติดต่อ ผศ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email : [email protected] ได้เลยครับ


ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการอบรมเภสัชกรประจำบ้าน (Pharmacy Residency) ในสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผศ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : [email protected]
Website วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย : https://thaibcp.pharmacycouncil.org/
Website คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ : https://www.pharm.chula.ac.th/th/activity/welcome-to-cu-pharmacy-residency/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.