วันนี้พบกันนะครับ งาน webinar cardiology สุดเข้มข้น อีก 10 นาทีจะเริ่มงานครับผม

วันนี้พบกันนะครับ งาน webinar cardiology สุดเข้มข้น อีก 10 นาทีจะเริ่มงานครับผม


📣ยังรับสมัครอยู่นะครับ webinar ครั้งที่ 5 ของปี Theme Cardiology มาในหัวข้อ Anticoagulation Therapy: Clinical Practice and Update

♥️♥️ ครั้งนี้มีความพิเศษ เราได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีประสบการณ์ด้าน anticoagulation clinic ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่านจะมาพูดเรื่อง Anticoagulation Stewardship โดย Nina Sivanawin Huynh
Clinical Assistant Professor Department of Pharmacy Practice, College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago.
อาจารย์จะบรรยายภาษาไทยนะครับ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ DOACs ที่กำลังฮิตในปัจจุบัน
โดย รศ.ภญ.ดร.พรวลัย บุญเมือง
อาจารย์ประจำสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

❤️ นอกจากนี้ยังมี industry symposium ในหัวข้อ Role of IV beta-blocker in ischemic and hemorrhagic stroke
บรรยายโดย ผศ.ดร.ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (Great Eastern Drug Co., Ltd) ที่สนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้

🗓️งานจัดในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

⏰เวลา 9.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่าน zoom

อย่ารอช้า ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ link จาก comment หรือ QR code ของภาพ ได้จนถึง 20 ตุลาคม นี้
รับ CPE 2 หน่วยกิตกันไปเลย

➡️ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย
– http://thaibcp.pharmacycouncil.org/
– อีเมล์ : [email protected]
– โทรศัพท์ : 0 2591 9992 ต่อ 8
– FB: m.me/thaibcp

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.