Dek 61 รับตรงรอบที่ 2 แพทย์, ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป

รับสมัคร 

วันนี้ – 18 เมษายน 2561

คุณสมบัติ

 1. เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 2.  จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้
 3. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
 4. มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
 6. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่นโรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้, โรคหัวใจระดับรุนแรง, โรคความดัน เลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร, ภาวะไตวาย เรื้อรัง, โรคติดสารเสพติดให้โทษ
 7. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียนวันที่ 21 เมษายน 2561
  วิชา 01 : (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  วิชา 02 :(คณิตศาสตร์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  วิชา 03 : (เคมี, ชีววิทยา) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 2. ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม)  จำนวนรับ ? คน (ไม่ทราบ)
คณะเภสัชศาสตร์  (เภสัชอุตสาหการ) จำนวนรับ ? คน (ไม่ทราบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB61302

หน้าสมัคร online http://rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisBachelor.aspx

คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 https://www2.rsu.ac.th/upload/file/งานรับสมัครนักศึกษา/คู่มือการศึกษา%20ปี%202561.pdf

การสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต    จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ – 18 เม.ย.61 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ราคาชุดละ 300 บาท

 • ถ้าสมัครผ่านระบบ ให้ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ – 18 เม.ย.61 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าใบสมัครสอบ 300 บาท

 

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 10 หรือ Line ID:@rsu60 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ300 บาท) หรือสมัครสอบผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน) ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)
 6. ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง เท่านั้น
 7. สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน(ใบ ปพ.1) ใบจบชั้น ม.6 ในการสมัครสอบเท่านั้น !

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *