จพง.61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข)

สรุป

รับสมัคร

6 – 12 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  2. อายุไม่เกิน 30 ปี
  3. มีผลการสอบ GAT, PAT 1 และ PAT 2

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. พิจารณาจากคะแนนดังนี้

การพิจารณา พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย จำนวน 10 คน (10 อันดับแรกทีได้คะแนนสูงสุด)

  1. สอบสัมภาษณ์

จำนวนรับ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 10 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.admission.nu.ac.th/undergrad.php

กำหนดการ + รายละเอียด http://acad.nu.ac.th/admission/pdf/9999การรับสมัครเข้าศึกษา%20ประจำปีการศึกษา%202561%20รอบ%205%20การรับตรงรวม.pdf

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *