Dek 60 โควต้าทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม 2560

สรุป

รับสมัคร

1  – 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติ

  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนดังนี้ GPAX ไม่น้อยกว่า  3.25 ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3.00
  3. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

เกณฑ์การคัดเลือก

GPAX 4 ภาคเรียน 10%
GPA 4 ภาคเรียน 20% (ภาษาไทย 1.5%, คณิตศาสตร์ 5%, วิทยาศาสตร์ 8%, สังคม 1.5%, GPA เฉลี่ย 4%)
GAT PAT 1 PAT 2 ของครั้งที่ 1/2560 70%
สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับ 40 คน

คะแนน ปี 2559

คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม โควต้ารับตรงทั่วประเทศ : คะแนนต่ำสุด 78.4676 สูงสุด 86.0959 เฉลี่ย 80.4138

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_01-2016-08-09155835.pdf

หน้ารับสมัคร http://www.acad2.msu.ac.th/msu_quota_2560/main_adddata.php


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *