Dek 60 โครงการจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

สรุป

รับสมัคร

16 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
 2. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห็นควร โดยจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
  เขตพื้นที่ปกติ
  ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา
  ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
  ภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง จันทบุรีตราด สระแก้ว
  เขตพื้นที่พิเศษ
  จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน (จุฬาฯได้รับมอบหมายจากรัฐให้สนับสนุนจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง) จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม (ซึ่งเป็นที่ตั้งพระตำหนักดาราภิรมย์ อันเป็นหน่วยงานของจุฬาฯ)
 3. เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่นๆแต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00 ต้องได้คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ตรวจสภาพข้อเท็จจริง
 2. ยื่นผลการสอบ (เภสัชศาสตร์ ใช้คะแนน PAT/GAT ที่ สทศ. จัดสอบครั้งที่ 1/2560 โดยใช้ GAT 30%, PAT 1 30%, PAT 2 40% และต้องได้คะแนน GAT ไม่ต่ำกว่า 50% PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30% PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 30% และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 50%)
 3. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับ 10 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าการรับสมัครสอบ http://www.atc.chula.ac.th/
รายละเอียดโครงการ http://www.atc.chula.ac.th/pdf2016/Countryside60.pdf
คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสำรขอรับทุน http://www.atc.chula.ac.th/pdf2016/Instruct_Countryside60.pdf
รายละเอียดอื่นๆ http://www.admissions.chula.ac.th/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *