Dek 60 ม.สงขลานครินทร์ ยื่น GAT/PAT วิชาสามัญ 2560

สรุป

รับสมัคร

6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 2. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 3. เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50 (กำลังศึกษาอยู่ใช้ GPAX 5 ภาคเรียน, สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคเรียน)
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรูตาง ๆ ดังนี้
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ํากว่า 3.50
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 5. ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และชําระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2560
 6. ไม่เป็นผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับตรงของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2560
 7. ไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปี การศึกษา 2560
 8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
 9. ในวันสอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการมองเห็น แยกสี รวมทั้งสภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
 2. ใช้ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบตุลาคม 2559) และผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบธันวาคม 2559 ) ของ สทศ.
 3. ต้องมีคะแนน GAT และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 35%
 4. ต้องมีคะแนนวิชาสามัญไทย สังคม อังกฤษ คณิต(วิทย์) เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ไม่น้อยกว่า 30%
 5. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

เภสัชกรรมอุตสาหการ 3 คน
การบริบาลทางเภสัชกรรม 2 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครคัดเลือก เข้าไปที่ http://www.entrance.psu.ac.th/  หรือ http://admission.psu.ac.th/Members/
รายละเอียดโครงการ ระเบียบการ http://www.entrance.psu.ac.th/2560/news/pdf/092_Ad_GATPAT_9SUBJ.pdf


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *