Dek 60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560

สรุป

รับสมัคร

1  กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
 2. เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  3.00 (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ GPAX 6 ภาคเรียน)
 4. มีผลสอบ GAT/PAT 2 ครั้งที่ 1/2560 (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลสอบ GAT/PAT 2 ครั้งที่ 1 หรือ 2/2559 หรือ  ครั้งที่ 1/2560)
 5. ไม่มีโรคที่คณะกรรมการกำหนดและเห็นสมควร
 6. ไม่เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ม.อุบล และชำระเงินยืนยันสิทธิเข้าศึกษาใน ม.อุบล ในประเภทวิธีรับตรงอื่นๆ

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. เกณฑ์การคัดเลือก (ยื่นคะแนน GAT/PAT 2 เกณฑ์ขั้นต่ำ 25%) 

  GAT 20%
  PAT2 80%

 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 20 คน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 10 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ+ระเบียบการ : http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/07/3775.pdf
Website : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ม.อุบล http://www.entry.ubu.ac.th/
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.entry.ubu.ac.th/

หมายเหตุ

ค่าเทอมเภสัชโครงการพิเศษ ม.อุบล เทอมละ 45,000 บาท/ภาคการศึกษา รวม 12 ภาคเรียน 540,000 บาท


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *