Dek 60 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ 2560

สรุป

รับสมัคร 

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติ

  1. นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. สอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์คิดเป็น 35%
  2. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ 1 อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ของ สทศ. ประจำปี 2560 คิดเป็น 65%
  3. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มข. โทร.043-202-378 ต่อ 48338

ปฏิทินการรับสมัครโครงการพิเศษ 60
ประกาศ มข 1441-59 รับสมัครโครงการพิเศษ60.pdf

เว็บไซต์ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *