สรุป คณะเภสัชศาสตร์ ที่ไม่ได้รับรวมกับ กสพท. TCAS รอบ 3 ปี 2561

ต้องบอกก่อนว่า TCAS รอบ 3 ถือว่าเป็นรอบที่ใหม่ที่สุดของ TCAS ระบบและข้อกำหนดต่างๆ ไม่นิ่งและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ ว่ามีคณะเภสัชที่ไหนบ้าง ที่รับเป็นรหัสแยกของตัวเอง ไม่ได้รับร่วมกับ กสพท.

 

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ จำนวนรับ 58 คน

รหัส 00315010631

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 3. มีสัญชาติไทย

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ต้องไม่น้อยกว่า 25%

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ 55 คน

รหัส 00315010796

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 3. มีผลสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษดังนี้
  – TOEFL ไม่น้อยกว่า 50 (IBT), 400 (PBT), 150 (CBT) หรือ
  – IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
  – TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  – KEPT ไม่น้อยกว่า 62

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญไทย สังคม คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องไม่น้อยกว่า 25% และอังกฤษต้องไม่น้อยกว่า 40%

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 40 คน

รหัส 00808000000

คุณสมบัติ

 1. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนวิชาสามัญ อังกฤษ, คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ คิดเป็น 100%
 2. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ คะแนนวิชาสามัญ ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30%

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพิเศษ จำนวนรับ 50 คน

รหัส 00808000005

คุณสมบัติ

 1. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนวิชาสามัญ อังกฤษ, คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ คิดเป็น 100%
 2. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ คะแนนวิชาสามัญ ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30%

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับ 30 คน

รหัส 02706130021

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีสัญชาติไทย

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคะแนนดังนี้
  – GPAX 20%
  – GAT 30%
  – PAT 2 50%
 2. สอบสัมภาษณ์


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , , , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *