Dek 61 รับตรง ม.หัวเฉียว รอบ 5 กลุ่ม A/C 2561

สรุป

รอบ 5 นี้ ม.หัวเฉียวแบ่งการรับของคณะเภสัชศาสตร์เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ C โดยทั้ง 2 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การคัดเลือกไม่เหมือนกัน

รับสมัคร

15- 28 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครเข้าศึกษาปริญญาใบที่ 2
 2. เรียนสายการเรียนวิทย์-คณิต
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

เกณฑ์การคัดเลือก

กลุ่ม A ใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 1. ใช้ GPAX, O-NET, GAT, PAT 2 โดยใช้
  – GPAX 20%
  – O-NET 30%
  – GAT 20%
  – PAT 2 30%
 2. สอบสัมภาษณ์

กลุ่ม C ใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 1. ใช้ GPAX, O-NET, 9 วิชาสามัญ โดยใช้
  – GPAX 10%
  – O-NET 20%
  – ไทย 5%
  – สังคม 5%
  – อังกฤษ 10%
  – คณิต 10%
  – ฟิสิกส์ 10%
  – เคมี 15%
  – ชีวะ 15%
 2. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ระบบรับเข้า นศ. ม.หัวเฉียว https://admission.hcu.ac.th/mbr/index_main.html
 2. หน้ารับสมัคร https://admission.hcu.ac.th/mbr/pageopentwin.html

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *